Zoeken naar:

Voor diverse sectoren onderzoeken wij de mogelijke besparing op door pathogenen veroorzaakte schade. Er spelen zeer veel factoren mee dus zoeken wij rapportages vanuit de sector. Dit is alleen om u een idee te geven wat multi-coaten u kan besparen.
U weet beter, hoe het er in uw sector aan toe gaat. Mocht u suggesties of bruikbare rapporten hebben ontvangen wij deze graag en kunnen wij die hier toevoegen.

Wat geeft u uit aan het ontsmetten van uw gebouw(en)?
Producten, uren en bescherming personeel? Hoeveel uur ligt een afdeling stil om ontsmet te worden?


Ziekenhuis / verzorgingshuizen

MRSA besmettingen kosten per geval ca. €8500. (Duits rapport)


Gezondheidszorgkosten door resistentie
Antibioticaresistentie in de EU kost ongeveer 1,5 miljard euro per jaar

Het ECDC ECDC heeft geschat dat de antibioticaresistentieproblematiek als geheel in de EU leidt tot extra zorgkosten en productiviteitsverlies van in totaal €1,5 miljard per jaar (zie: ECDC, 2009). Daar bovenop komen nog maatschappelijke kosten zoals door inkomensverlies en ziekteverzuim (Cecchini et al., 2015). De hogere zorgkosten komen door het gebruik van duurdere tweede keuze antibiotica of een combinatie van antibiotica, extra medische onderzoeken, ziekenhuisopname, overplaatsing naar intensive care of isolatieverpleging, noodzaak van operatie of langere opnameduur (Cecchini et al., 2015).


Infectie met resistent micro-organisme leidt tot extra zorgkosten

Er is nog weinig bekend over de extra zorgkosten door antimicrobiële resistentie in Nederland. Uit internationaal onderzoek blijkt dat inadequate of vertraagde behandeling met effectieve antimicrobiële middelen en de vergrote ernst van infecties met een resistent micro-organisme leiden tot hogere gezondheidskosten (Cecchini et al., 2015). Daarbij gaat het per besmetting om ongeveer 10.000 tot 40.000 Amerikaanse dollars aan extra gezondheidszorgkosten bij een infectie met een resistente bacterie (Cohen et al., 2010Resat-Sipahi, 2008Smith & Coast, 2012Tansarli et al., 2013WHO, 2014).  In Europa jaarlijks 33.000 doden door antibioticaresistentie, niet besmetten is de enige oplossing op dit moment. “De Veehouder”


Gezonde klauwen voorkomen kosten en verliezen. Onderzoek van Cornell University heeft aangetoond dat 20% van de koeien op een doorsnee melkveehouderij lijdt onder een beperkte mobiliteit. De kosten daarvan liggen tussen de € 250 en € 380 per koe. Klauwgezondheidsproblemen behoren daarmee tot de drie duurste veeziekten, samen met mastitis en beperkte vruchtbaarheid. De genoemde kosten worden deels veroorzaakt door de behandeling van de klauw, maar betreffen ook indirecte kosten. Denk bijvoorbeeld aan een lager bevruchtingspercentage, hogere veeartskosten en meer druk op de vervangingspercentages van de kudde.
Aanpak besmetting (pluimvee)

Na insleep van salmonellabacteriën, kan de infectie zich over het bedrijf verspreiden en hoge koorts, diarree, verwerpen en sterfte veroorzaken.
De producten besmet en ook de veehouder en het gezin kunnen ook besmet raken en ziek worden.
De mate van verspreiding en de duur van de infectie hangt af van de bedrijfssituatie. Op de meeste bedrijven is de infectie na 1 tot 5 maanden uitgewoed. De economische schade kan hoog oplopen. Soms gaat de infectie spontaan weg, zonder speciale acties van de veehouder.

Vaak betreft het dan een kleine uitbraak met weinig zieke dieren op bedrijven waar reeds preventieve maatregelen in de bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd. AB-MultiCoat zou 1 van deze preventieve maatregelen kunnen zijn.


Nieuw onderzoek: antibiotica-resistente bacterie gevaar voor iedereen


Dieren die gefokt worden zonder het gebruik van antibiotica dragen minder vaak de resistente ‘superbug’ bacterie, dan hun soortgenoten die antibiotica krijgen, aldus een nieuw rapport. Gemalen rundvlees van conventioneel gefokt vee, die antibiotica krijgen om de groei te stimuleren en ziekten terug te dringen, hebben twee maal zoveel kans op het dragen van een resistente bacterie als het vee dat geen antibiotica krijgt, aldus bevindingen die in week 47 door Consumer Reports zijn gepubliceerd.


Prive/ Thuis (RIVM 416 Miljoen per jaar)


Naast de ziektelast die een voedselinfectie voor de patiënt veroorzaakt, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  voor het eerst de hiermee gepaard gaande kosten in beeld gebracht. Voor de 14 belangrijkste voedselgerelateerde ziekteverwekkers samen bedroegen de kosten in 2011 416 miljoen euro.5 seconden op de grond


Over de interactie tussen bacteriën op de vloer en gevallen voedsel is tot nu nauwelijks onderzoek verricht. Er zijn wel twee verkennende studies waaruit volgende conclusies kunnen worden getrokken wat de aard van het voedsel, de ondergrond en de duur betreft: 
Vochtig voedsel zuigt vrijwel meteen bacteriën van de vloer. 
Van tegels, houten vloeren en roestvrij staal springen bacteriën het makkelijkst over op voedsel. Op tapijt maakt voedsel een ‘zachte landing’, wat de overstap voor bacteriën moeilijk maakt, maar tussen de ‘haren’ van het tapijt blijven ze dan weer langer overeind. 

In beide studies nam de besmettingsgraad toe naarmate het voedsel langer op de vloer lag. En het was in bepaalde gevallen inderdaad al binnen de 5 seconden besmet.