Is AggreCoat gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Nee, AggreCoat is bij normaal gebruik niet giftig en bevat geen oplosmiddelen naast water. Niet innemen of inademen (luchtwegen beschermen bij spuiten) en probeer huidcontact te vermijden. Wassen met water en zeep is voldoende