Zoeken naar:

In de Green Deal wordt ingestoken
op ‘reduce & reuse’ vóór recycling.
Bovendien komt er een ‘right to repair’.
Davidson reageert dat CEPE en ook de
nationale associaties al nauw samenwerken met afnemers en toeleveranciers.
Ze wijst bovendien op het belang van
een holistische benadering door Europa.


“Producten zijn er niet zomaar, ze hebben
een functie en die functie moet meegenomen worden in de overwegingen. Zo
zorgen coatings door hun beschermende
functie voor een langere levensduur van
bijvoorbeeld houten kozijnen, metalen
bruggen, en ook van auto’s. Dat is een
belangrijke meerwaarde van coatings en
helemaal in lijn met de Green Deal.