Zoeken naar:

Getest op veelvoorkomende bacteriestammen (families).
Als er 1 lid van de stam reageert op de antimicrobe test geldt dat voor de hele stam.
Zilver-ionenwerken als een katalysator en raken niet op.
Zilver-ionen verstoren de binding tussen de proteïnen waaruit de celwand is opgebouwd.
De celwand scheurt en de bacterie is onschadelijk.

Alle soorten eencelligen worden bestreden, bacterie, virus en schimmels.

Succesvol getest zijn:

Acinetobacter baumannii: 
pathogene bacterie, resistent tegen de meeste antibiotica.
Kan ernstige longontsteking veroorzaken en infecties van de urinewegen en aderen.

Aspergillus niger: Zwarte schimmelzwam
Vaak gevonden in vochtige ruimtes. Irriterend, sporen met mycotoxinen.
Pathogeen, luchtwegaandoeningen veroorzakend en cutaan en onderhuidse infecties.

Candida albicans: Saprofytische gist
gevonden in de nasopharynx en feces. Veroorzaakt spruw en huidinfecties.

Campylobacter: Gram-negatief,
pathogene bacteriën, vaak gevonden in ongekookte kip.
Oorzaken Campylobacteriose, resulterend in krampen, koorts, diarree en af ​​en toe dood.

Enterobacter aerogenes: Nosocomiaal en pathogeen
Bacterie die opportunistisch infecties veroorzaakt. Het is over het algemeen te vinden in de
menselijk maagdarmkanaal en veroorzaakt over het algemeen geen ziekte bij gezonde mensen
individuen.

Bèta-lactamasen met een uitgebreid spectrum (ESBL): 
Resistentie tegen algemeen gebruikt antibiotica, zoals penicilline. ESBL enzymen worden geproduceerd door twee verschillende vormen van bacteriën: E. coli (Escherichia coli) plus Klebsiella pneumoniae. De term ESBL’s wordt gebruikt om naar te verwijzen de soorten bacteriën die ESBL creëren enzym.

Escherichia coli: Facultatief anaëroob
Gram-negatieve , staafvormige bacterie die vaak wordt gevonden in de onderste darm van warmbloedige organismen (endothermen). De meeste E. coli- stammen zijn onschadelijk, maar pathogene variëteiten veroorzaken ernstige voedselvergiftiging ,septische shock , meningitis of urineweginfecties bij mensen . [1] [2] In tegenstelling tot normale flora E. coli , produceren de pathogene variëteiten toxines en andere virulentiefactoren waardoor ze in delen van het lichaam kunnen verblijven die normaal niet door E. coli worden bewoond , en om gastheercellen te beschadigen. [3] Deze pathogene eigenschappen worden gecodeerd door virulentiegenen die alleen door de pathogenen worden gedragen. [3]

Klebsiella pneumoniae: is een Gram-negatieve , niet-beweeglijke, ingekapselde , lactose – fermenterende , facultatief anaërobe , staafvormige bacterie . 
Het verschijnt als een mucoïde lactosevergister op MacConkey-agar .
Hoewel het wordt aangetroffen in de normale flora van de mond, huid en darmen, kan het destructieve veranderingen veroorzaken in de longen van mens en dier als het wordt opgezogen, met name in de longblaasjes, wat resulteert in bloederige, bruinachtige of geelgekleurde geleiachtige sputum . In de klinische setting is het het belangrijkste lid van het geslacht Klebsiella van de Enterobacteriaceae . K. oxytoca en K. rhinoscleromatis zijn ook aangetoond in klinischmonsters bij mensen. In de afgelopen jaren zijn  Klebsiella-  soorten belangrijke pathogenen geworden bij nosocomiale (ziekenhuis) infecties.

Legionella pneumophila: is een bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. De griepvariant (ook wel pontiackoorts) is meestal tijdelijk en van doorgaande aard, de veteranenziekte daarentegen is een chronische longaandoening met mogelijk dodelijke afloop. Voorwaarde voor infectie is dat de bacterie door de neus of de mond wordt opgenomen en zich kan vestigen in de longen. De verspreiding gebeurt dan ook door middel van zogenaamde aerosolen, dit zijn kleine waterdruppeltjes die de bacterie kunnen bevatten en ontstaan door turbulente waterbewegingen. Risicogroepen zijn personen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers.

Listeria monocytogenes: Gram
positieve aërobe niet-sporenvormende
bacillus, is de soort pathogene bacteriën die de infectie listeriose veroorzaakt.
Het is een facultatief anaërobe bacterie die kan overleven in aanwezigheid of afwezigheid van zuurstof.
Het kan groeien en zich voortplanten in de cellen van de gastheer en is een van de meest virulente door voedsel overgedragen pathogenen: 20 tot 30% van de door voedsel overgedragen Listeriose-infecties bij personen met een hoog risico kan dodelijk zijn.
Verantwoordelijk voor naar schatting 1.600 ziekten en 260 sterfgevallen in de Verenigde Staten per jaar, Listeriose staat op de derde plaats in het totale aantal sterfgevallen onder door voedsel overgedragen bacteriële pathogenen, met sterftecijfers die zelfs Salmonella spp overschrijden. en Clostridium botulinum.
In de Europese Unie volgt Listeriose een opwaartse trend die begon in 2008 en veroorzaakte in 2014 2.161 bevestigde gevallen en 210 gemelde sterfgevallen, 16% meer dan in 2013.
De sterftecijfers voor Listeriose zijn ook hoger in de EU dan voor andere door voedsel overgedragen ziekteverwekkers

Methicilline-resistente stafylokokken Aureus (MRSA): aerobe gram positieve coccus.
Een deel van het normale flora van de huid, darm en geslachtsorganen
kanalen en slijmvliezen van warm bebloede dieren. Een opportunistische ziekteverwekker die een grote verscheidenheid aan infecties veroorzaakt. Er zijn momenteel 27 bekend pathogene serotypen van MRSA, elk zeer besmettelijk en resistent tegen de meeste antibiotische behandelingen.

Proteus vulgaris: aerobe gram negatieve bacil onderdeel van het normale menselijke darmflora.
Ziekmakend, veroorzaakt urinewegen en darmen infecties.
Als ziekteverwekker komt deze bacteriesoort ook voor in combinatie met pusverwekkende kokken bij een oorontsteking, in wonden bij chronisch zieken, in ulcera cruris en bij decubitus.
Langdurig zieken die gekatheteriseerd worden of met andere instrumenten aan de urinewegen worden behandeld, krijgen gemakkelijk een urineweginfectie met een van de Proteus-soorten als verwekker.
Ook bij mensen met een aangeboren anatomische afwijking aan of een steen ergens in de urinewegen komen bij urineweginfecties overwegend Proteus-soorten in de urine voor.
Hierin aanwezig zetten ze snel het ureum om in ammoniak, waardoor een alkalisch milieu ontstaat.
Dit kan schadelijk zijn voor de niercellen en bevordert ook de vorming van stenen die uit een biochemisch complex materiaal bestaan, namelijk struviet.
In de stenen kunnen Proteus-bacteriën ondanks therapie overleven, wat aanleiding geeft tot chronische urineweginfecties

Pseudomonas aeruginosa is een aerobegramnegatieve staafvormige bacterie die berucht is bij de wondinfectie van brandwonden. Ook is deze beschreven als een mycoparasiet (parasiet op schimmels). Deze bacterie is berucht als ziekenhuisbacterie. Besmetting met deze bacterie is moeilijk te bestrijden omdat ze opportunistisch is en resistent voor de meeste soorten antibiotica. Ook kan ze lange tijd in ongunstige omstandigheden in leven blijven.

Salmonella Enteritis: Gram-negatief
bacil, met meer dan 1000 bekend
pathogene serotypen, die enterisch veroorzaken
of buiktyfus bij mensen. Gevonden in
de darmen van dieren, vogels en mensen
vervoerders. Infectie wordt doorgegeven door
slechte hygiëne.

Salmonella typhimurium: Veroorzaakt diarree.
Echter, bij mensen die risico lopen (d.w.z. zuigelingen, kleine
kinderen, ouderen) kunnen Salmonella
infecties kunnen zeer ernstig worden en
leiden tot complicaties.

Trychophyton mentagrophytes:
Saprofytische schimmel veroorzaakt dermatofytose, voetschimmel en andere chronische huidinfecties.

Vancomycine-resistente enterokokken
VRE-bacteriën zijn ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde antibiotica. Dit betekent dat één of meerdere soorten antibiotica niet werken die normaal wel zouden werken. VRE is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. (RIVM)